Documentatie

Op deze pagina’s vind je het digitale archief van MFBfreaks.com. In de loop der jaren hebben we niet alleen veel Philips Hi Fi audio-apparatuur verzamed, maar ook de documentatie die erbij hoort. Gebruiksaanwijzingen, Service Manuals, Folders en Brochures; teveel om op te noemen. Het grootste deel hiervan is inmiddels ingescand en wordt hier gratis ter download aangeboden.

Hi-Fi Folders

De folders zijn natuurlijk het paradepaardje van ons documentatie-archief. Hierin vind je schitterende foto’s en gedetailleerde specificaties van alle mooie Philips audio-apparatuur. Onze oudste folders dateren uit de jaren vijftig en de jongste uit de jaren tachtig van de vorige eeuw; hiermee dekken we ruimschoots het tijdperk van onze schitterende Motional Feedback boxen en de bijbehorende apparatuur en accessoires. We hebben niet alleen Nederlandse folders in ons archief, maar ook diverse buitenlandse exemplaren.

Voorlichtingspublicaties

Voorlichtingspublicaties zijn in feite ook ” gewoon” folders, maar ze beperken zich niet tot alleen een deel van het assortiment. Het gehele assortiment wordt hierin gepresenteerd. Van huishoudelijke apparatuur tot audio/video en verlichting; alles komt aan bod. Natuurlijk zijn de voorlichtingspublicaties beknopter dan de Hi-Fi folders maar dat maakt ze niet minder interessant!

Luidspreker Datasheets

Frequentiebereik, rendement, vermogen en resonantiefrequentie; allemaal gegevens waar een boxenbouwer enorm veel waarde aan hecht. Die gegevens zijn namelijk bepalend voor het wel of niet bij elkaar passen van bepaalde units, de berekeningen van een passend filter of het bepalen van een vervangende unit. Van veel Philips luidsprekers hebben we deze specificaties ter inzage beschikbaar.

Service Manuals

Service Manuals zijn misschien wel de belangrijkste documenten voor MFBfreaks die hun apparatuur willen repareren of restoreren. De originele schema’s en onderdelenlijsten zijn een onmisbaar hulpmiddel hierbij. Van bijna alle Philips audio-apparatuur uit de jaren zeventig hebben we de Service Manual in ons archief beschikbaar. Stook de soldeerbout dus maar warm!

Gebruiksaanwijzingen

Een originele gebruiksaanwijzing bij een apparaat van ongeveer 40 jaar oud is een leuk extraatje. Vaak is men deze boekjes kwijt, zijn ze in de loop der jaren verloren gegaan of kwijt geraakt. Het verkrijgen van een originele handleiding is daarom een leuk extraatje. In ons handleidingen-archief zijn reeds vele handleidingen te downloaden. Gewoon leuk om te hebben maar ook handig om eens precies uit te zoeken hoe bepaalde functies nou eigenlijk werken.

Advertenties

Adverteren deed Philips natuurlijk ook. In deze afdeling vind je diverse advertenties die gescand zijn uit oude kranten en tijdschriften. Erg leuk om naar te kijken!

Product Brochures

Een nieuw paradepaardje moest uiteraard wat extra aandacht krijgen. Daarom werden de product brochures gemaakt; een mini-folder, speciaal voor een bepaald apparaat. Een zeer gedetailleerde uitleg over de opbouw, de werking en de specificaties van het toestel werd gecombineerd met diverse zeer aantrekkelijke foto’s waarop het toestel van zijn mooiste kanten werd vastgelegd. Echt mijmermateriaal voor de dromers, destijds.

Recensies en beoordelingen

Tegenwoordig noemen we ze “reviews” en worden ze veelal via het Internet verspreid. Vroeger stonden recensies en testen voornamelijk in de vakbladen. Boxen of CD spelers, ze werden met elkaar vergeleken, beluisterd en er werden ook metingen verricht. Wie is de beste? Wie de voordeligste? In deze afdeling vind je diverse vergelijkende onderzoeken waarin Philips apparatuur aan de tand wordt gevoeld.